Lịch làm việc

Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
21/09/2020
Bổ sung hồ sơ sau Hội nghị Cán bộ, viên chức
Hiệu trưởng Hiệu trưởng, Công đoàn
Thứ Ba
22/09/2020
Họp Ban Đại diện Hội CMHS trường chuẩn bị Đại hội.
Hiệu trưởng Hiệu trưởng, Ban Đại diện Hội CMHS
Hiếu chuẩn bị Thư mời Hội nghị CMHS đầu năm
Kế toán Kế toán
Thứ Tư
23/09/2020
Họp BGH mở rộng bổ sung chỉ tiêu năm học
Hiệu trưởng Ban giám hiệu, Công đoàn, Tổng Phụ trách, Kế toán.
Thứ Năm
24/09/2020
Họp GVCN và các bộ phận chuẩn bị Hội nghị CMHS đầu năm
Hiệu trưởng Hiệu trưởng, các bộ phận, GVCN lớp
Thứ Sáu
25/09/2020
Kiểm tra văn kiện chuẩn bị Hội nghị CMHS
Thứ Bảy
26/09/2020
Tổ chức Hội nghị CMHS đầu năm
Toàn trường