Trường tiểu học Giá Rai B tổ chức họp phụ huynh học sinh lớp 1

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, các trường tiểu học trên địa bàn đều tổ chức dạy học trực tuyến, tình trạng này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy và học của năm học 2021 – 2022 đặc biệt đối với học sinh lớp 1, nhiều học sinh còn hạn chế về khả năng đọc, viết, chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng môn Tiếng Việt và Toán.

Để khắc phục hạn chế nêu trên, ngày 10/5/2022, trường TH Giá Rai B tổ chức họp phụ huynh học sinh lớp 1 nhằm báo cáo tình hình những học sinh tiếp thu chậm, chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng môn Tiếng Việt và Toán đến PHHS, qua đó bàn giải pháp khắc phục.

Dự họp có Hiệu trưởng nhà trường, tất cả giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 1 có con, em còn hạn chế về khả năng đọc, viết.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Văn Trực, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh thời gian học còn lại của năm học, vai trò trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ trưởng chuyên môn, trách nhiệm của phụ huynh học sinh, đồng thời yêu cầu các bên làm tốt công tác phối hợp, quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh nhằm hạn chế thấp nhất tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành môn học của năm học 2021 – 2022.

Thư viện ảnh