Trường MN Hương sen tổ chức Hội thi “Sáng tạo đồ dùng, đồ chơi mầm non”

Nhằm khuyến khích, động viên giáo viên tự làm đồ dùng, đồ chơi từ các nguyên vật liệu, sáng tạo theo từng chủ đề thu hút trẻ tham gia các hoạt động, đáp ứng yêu cầu đổi mới của GDMN. Trường Mầm non Hương Sen tổ chức hội thi “Sáng tạo đồ dùng, đồ chơi mầm non”.

Tham dự hội thi có 10/10 nhóm, lớp. Với sự sáng tạo, các cô đã tạo ra những đồ dùng, đồ chơi ở các lớp phù hợp với độ tuổi và chương trình giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo viên với những ý tưởng sáng tạo tận dụng những nguyên vật liệu mở để tạo ra các sản phẩm, đa số các sản phẩm đồ dùng, đồ chơi đảm bảo tính giáo dục, tính sư phạm, đảm bảo an toàn và có tính thẩm mỹ, màu sắc tươi sáng, gọn nhẹ và dễ vận chuyển, giúp trẻ dễ quan sát, dễ tiếp thu kiến thức.

Hội thi đã tạo điều kiện cho giáo viên được phát huy tính sáng tạo trong nghiên cứu, cải tiến các đồ dùng, thiết bị dạy học hiện có và tự làm thêm các đồ dùng, thiết bị dạy học cần thiết trong công tác giảng dạy và tạo hứng thú cho trẻ tham gia các hoạt động…

Thư viện ảnh