Trường MN Hương Sen tổ chức Chuyên đề Chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1

Việc chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho trẻ vào lớp Một có ý nghĩa vô cùng quan trọng, khi có tâm thế tốt, trẻ sẽ tự tin, mạnh dạn và học tập tốt ở các bậc học tiếp theo... Năm học 2021-2022 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19, trẻ không được đến trường làm ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Nhằm giúp trẻ đạt mục tiêu theo chương trình GDMN, ngày 15/4/2022 trường MN Hương Sen tổ chức chuyên đề “Chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1”, tạo sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa nhà trường và gia đình.

Qua buổi chuyên đề giúp phụ huynh hiểu thêm về giáo dục mầm non, giáo viên thực hiện tốt hơn các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm trong việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một, tận dụng, tranh thủ thời gian vàng mà trẻ được đến trường để giúp trẻ 5 tuổi đạt các mục tiêu chương trình giáo dục mầm non giúp trẻ phát triển toàn diện về các mặt, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi trước khi vào lớp 1.

Thư viện ảnh