Trường MG Phong Thạnh A tổ chức sinh hoạt chuyên đề lĩnh vực Phát triển thể chất

Giáo dục phát triển thể chất là quá trình hoàn thiện cơ thể con người giúp hình thành các kỹ năng cơ bản, nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của mỗi người. Chú trọng giáo dục phát triển thể chất cho trẻ mầm non là nền tảng vững chắc cho trẻ phát triển toàn diện trong tương lai. Thấy được lợi ích cũng như tầm quan trọng của việc phát triển thể chất cho trẻ, trường MG Phong Thạnh A tổ chức sinh hoạt chuyên đề lĩnh vực phát triển thể chất.

Buổi sinh hoạt chuyên môn diễn ra nghiêm túc, cụm trưởng và giáo viên các trường trong cụm đóng góp nhiều ý kiến chia sẽ kinh nghiệm góp phần nâng cao kiến thức kỹ năng cho giáo viên nhất là kỹ năng xây dựng các video trong việc phối hợp với phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà.

Thư viện ảnh