14/09/21  Hoạt động - Sự kiện  1040
Ngày 11/9/2021, 02 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường TH-THCS Phong Thạnh A đã được VNPT trao tặng 02 thiết bị học tập trực tuyến (điện thoại thông minh).