Tổ chức tập huấn Phần mềm kiểm định CLGD

Tiếp tục ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT, Trường TH Phong Thạnh Tây A đã tổ chức triển khai và tập huấn cho GV sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục vào ngày 17/12/2020.

Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục là công cụ hỗ trợ các nhà trường trong công tác tự đánh giá thực trạng của nhà trường thông qua các tiêu chuẩn được công bố, là cơ sở để cơ quan quản lý đánh giá và công nhận đạt chuẩn giáo dục của các đơn vị.

Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục được đưa vào sử dụng là phần mềm được xây dựng trên nền tảng online của công ty An Phát. Với phần mềm này, nhà trường sẽ tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục một cách dễ dàng, thuận tiện hơn so với đánh giá theo kiểu truyền thống. Các minh chứng, tài liệu sẽ được lưu trữ tập trung. Phần mềm cũng có thể tích hợp các tính năng: Cung cấp danh mục gợi ý minh chứng, cung cấp thông tin minh chứng tương ứng với từng cấp học; tra cứu tất cả thông tin và tổng hợp kết quả đánh giá.

Một số hình ảnh ghi lại trong buổi tập huấn:

Bài viết liên quan
Thư viện ảnh