Lịch công tác tuần của Ban Lãnh đạo

Thời gian từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021

 

Ngày/Tháng

Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng

Trịnh Minh Trung

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hoàng Phương

Phó Trưởng phòng

12/4/2021

Họp giao ban

Họp UBND thị xã

 

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

 

Họp giao ban

Tổng hợp hồ sơ nâng lương đợt 1/2021

 

13/4/2021

Họp BCH Thị ủy

 

Dự khai mạc phần thi trình bày biện pháp - Hội thi GV dạy giỏi MN cấp tỉnh

 

Tổng hợp, báo cáo kê khai tài sản

Giám sát thi GV dạy giỏi

Làm việc với THCS Thạnh Bình khắc phục sử dụng các phần mềm

14/4/2021

Công tác Phong Tân

 

Làm việc cơ quan

Họp rà soát BHYT các trường tiểu học

Giải quyết sự vụ, làm việc với Phòng Nội vụ

 

15/4/2021

Làm việc cơ quan

 

Phối hợp với các bộ phận rà soát cơ sở vật chất

 

Rà soát TCTĐ, xử lý các văn bản

 

16/4/2021

Làm việc cơ quan

 

Làm việc cơ quan

 

Họp chỉ đạo công tác thu BHYT HS

17/4/2021

Tổng kết Hội thi GV dạy giỏi tiểu học cấp thị xã

 

Tổng kết Hội thi GV dạy giỏi tiểu học cấp thị xã

 

 

Bài viết liên quan
Thư viện ảnh