Lịch công tác tuần của Ban Lãnh đạo

Thời gian từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020

17/8/2020

Họp giao ban

Làm việc với một số CBQL về công tác cán bộ

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

Họp giao ban

Rà soát công tác chuẩn bị bồi dưỡng chuyên môn hè

18/8/2020

Làm việc cơ quan

Dự thảo báo cáo tổng kết năm học

Theo dõi, quản lý lớp bồi dưỡng chuyên môn Hè THCS

Chỉ đạo bàn giao các nội dung liên quan công tác chuyên môn THCS

19/8/2020

Phân công kiểm tra công tác Hè 2020 và đi kiểm tra một số trường

Kiểm tra đột xuất trường tiểu học

Dự thảo báo cáo tổng kết năm học

Kiểm tra thực hiện công tác trong hè, tuyển sinh

 

20/8/2020

Họp Hiệu trưởng rà soát kết quả tuyển sinh năm học 2020-2021

Họp Hiệu trưởng rà soát kết quả tuyển sinh năm học 2020-2021

Họp Hiệu trưởng rà soát kết quả tuyển sinh, chấn chỉnh các khoản thu

21/8/2020

Làm việc cơ quan

Dự Lễ trao tặng mũ bảo hiểm tại TH Hộ Phòng A

Tổng hợp số liệu nâng lương trước hạn, nâng lương thường xuyên

22/8/2020

 

Làm việc cơ quan

Quản lý lớp bồi dưỡng chính trị Hè 2020

Bài viết liên quan
Thư viện ảnh