Lịch công tác tuần của Ban Lãnh đạo

Thời gian từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020

 

Ngày/Tháng

Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng

Trịnh Minh Trung

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hoàng Phương

Phó Trưởng phòng

10/8/2020

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

Họp giao ban

Rà soát hợp đồng lao động

Chuẩn bị điều kiện tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè 2020

11/8/2020

Họp BCH Thị ủy

Làm việc cơ quan

Chỉ đạo chuyên môn báo cáo về các lớp CLC, tình hình tuyển sinh đầu năm, tham mưu ban hành các quyết định liên quan chuyên môn cụm,,,

12/8/2020

Làm việc cơ quan

Kiểm tra đột xuất trường tiểu học

Kiểm tra thực hiện công tác trong hè, tuyển sinh

Chỉ đạo các đơn vị theo dõi, báo cáo tình hình giáo viên đi từ vùng có dịch Covid-19.

13/8/2020

Dự Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025

Dự Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025

Chấn chỉnh tình hình dạy thêm trái quy định

14/8/2020

Dự Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025

Dự Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025

Rà soát công tác chuẩn bị bồi dưỡng chính trị hè

15/8/2020

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

16/8/2020

Khai mạc bồi dưỡng chính trị hè 2020

Làm việc cơ quan

Dự Khai mạc bồi dưỡng chính trị hè 2020

Bài viết liên quan
Thư viện ảnh