Lịch công tác tuần của Ban Lãnh đạo

Thời gian từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020

 

Ngày/Tháng

Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng

Trịnh Minh Trung

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hoàng Phương

Phó Trưởng phòng

03/8/2020

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

Họp giao ban

Xử lý bảng lương tháng 8/2020

Chỉ đạo công tác tuyển sinh, chuẩn bị nội dung bồi dưỡng chuyên môn hè

04/8/2020

Làm việc về công tác tổ chức với một số CBQL

Làm việc cơ quan

Báo cáo tuần lễ quốc gia “Nước sạch”

Rà soát hợp đồng lao động

05/8/2020

Làm việc về công tác tổ chức với một số CBQL

Làm việc với Ban Tuyên giáo về bồi dưỡng chính trị hè

Rà soát trường đạt chuẩn quốc gia

06/8/2020

Hội nghị Hiệu trưởng

Hội nghị Hiệu trưởng

Hội nghị Hiệu trưởng

07/8/2020

Cơ động

Kiểm tra đột xuất trường tiểu học

 

Kiểm tra thực hiện công tác trong hè, tuyển sinh

Bài viết liên quan
Thư viện ảnh