Hội thảo “Đổi mới và nâng cao công tác tổ chức, quản lý và phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi” trong trường THCS, năm học 2021 - 2022

Ngày 04/05/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức Hội thảo “Đổi mới và nâng cao công tác tổ chức, quản lý và phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi” trong trường THCS năm học 2021 – 2022 tại trường THCS Giá Rai B, THCS Phong Phú.

Tham gia dự Hội thảo có lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT, cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn và tất cả giáo viên giảng dạy các môn Toán, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng anh, Sử, Địa lí các trường THCS, TH-THCS trong thị xã.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe 18 tham luận và nhiều ý kiến thảo luận của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn và Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi các môn Toán, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng anh, Sử, Địa lí. Các tham luận, ý kiến thảo luận đã tập trung vào việc chia sẽ kinh nghiệm tổ chức, bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường thời gian qua đồng thời bàn giải pháp nhằm tiếp tục cải tiến giải pháp, nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trong thời gian tiếp theo, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho địa phương.

Thư viện ảnh