Hội thảo chuyên đề " Tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng lớp 1,2"cấp thị xã Năm học 2021-2022

           Sáng ngày 07/5/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức Hội thảo " Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lớp 1,2 ".

Tại hội thảo, các đại biểu đã dành nhiều thời gian phân tích thực trạng, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm giải khắc phục tình trạng học sinh lớp 1,2 còn yếu kém về chất lượng học tập trong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng GDĐT nhấn mạnh: Vai trò trách nhiệm của nhà trường, nhất là vai trò trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc quản lý, chỉ đạo giáo viên rà soát đánh giá năng lực học tập của từng học sinh và xác định những nguyên nhân tồn tại yếu kém có giải pháp khắc phục đồng bộ, hiệu quả để làm giảm tỉ lệ học yếu đến cuối năm học.

 

 

 Ngoài ra, lãnh đạo đề nghị các trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để trao đổi thông tin về tình hình học tập và hướng dẫn phụ huynh biết cách giúp học sinh học ở nhà.

 

Thư viện ảnh