Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2021-2022

Thực hiện công văn hướng dẫn của Liên đoàn Lao động, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, ngày 24/9/2021, Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2021-2022.

Tham dự Hội nghị có đ.c Nguyễn Như Hào, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, đ.c Nguyễn Văn Song, Chủ tịch Công đoàn trường và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị (từ phải qua trái):
Đ.c Nguyễn Văn Song, đ.c Nguyễn Như Hào, đ.c Huỳnh Văn Vững, đ.c Huỳnh Văn Lắm

 

 

Hội nghị cán bộ, viên chức Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây là hội nghị phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Hào - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2020-2021 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường.

Đ.c Nguyễn Như Hào báo cáo tại Hội nghị

 

Đồng thời Hội nghị cũng thông qua các quy chế, nội quy của nhà trường. CB-GV-NV nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thu ý kiến, giải trình và tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2020-2021. 

 

Đ.c Huỳnh Văn Vững, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tại Hội nghị

 

Hội nghị đã kiện toàn được Ban Thanh tra nhân dân. Ban Thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí: Nguyễn Kim Lý Luận (Trưởng Ban), Hà Thị Thuận, Lý Bình Sơn.

Ban Thanh tra Nhân dân ra mắt trước Hội nghị

 

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022 của Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày một vững mạnh.

Đ.c Nguyễn Ngọc Duy Ái, Thư ký thông qua Nghị quyết Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

 

Thư viện ảnh