Trường Tiểu học Giá Rai B tổ chức trao thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các 304/PGD-ĐT về hướng dẫn  về tổ chức  dạy học trực tuyến thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19

Nhằm thực hiện tốt phương châm không để học sinh không có thiết bị học trực tuyến; xuất phát từ tình hình thực tế, nhà trường tiến hành rà soát những sinh chưa có thiết bị từ khối 1- 5 là 24 em, từ đó nhà trường phát động phòng trào “Nhà giáo Giá Rai nhận đỡ đầu học nghèo có hoàn cảnh khó khăn” trong đội ngũ CB-GV-NV và Mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện học trực tuyến được 47.700.000 đồng để mua điện thoại tặng cho HS nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn từ khối 1 đến khối 5 đủ 100% thiết bị cho các em tham gia học trực tuyến.

Đại diện lãnh đạo nhà trường, cùng GVCN tổ chức đi từng nhà HS để trao tặng, dặn dò các em bảo quản, sử dụng, cố gắng chăm ngoan học giỏi, không phụ lòng thầy cô, phụ huynh học sinh và mạnh thường quân đã đóng góp trao tặng cho em.

Sau đây là một số hình ảnh trao tặng điện thoại cho Học sinh.

                                                                      

TH Giá Rai B

Bài viết liên quan
Thư viện ảnh