Trường Mầm non Họa Mi tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn

Ngày 12/03/2021 trường Mầm non Họa Mi tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm 1 gồm có 4 đơn vị: MG Phong Phú, MG Sơn Ca 2, MN Phong Thạnh Đông, lần này sinh hoạt tại MN Họa Mi.

Các chị em dự 1 hoạt động hoạt động làm quen với toán

Đề tài: "chia nhóm số lượng 9 thành 2 phần"

Giáo viên: Lê Thúy Quyên – lớp lá 2 .

Sau khi dự 1 hoạt động tại lớp lá 2 các chị em tập trung nghe 2 bài báo cáo tham luận do đơn vị MN Họa Mi và MG Phong phú báo cáo. Đồng thời các chị em tham gia đóng góp ý kiến chia sẻ kinh nghiệm học tập lẫn nhau.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên môn cụm 1 tại đơn vị MN Họa Mi:

 

Bài viết liên quan
Thư viện ảnh