Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2020

Ngày 16/8/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học và THCS.

Tham dự lễ khai mạc ông Nguyễn Văn Bình, Thị ủy viên, Trưởng phòng GDĐT, Trưởng ban tổ chức lớp học; Ông Trần Hiếu Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; cùng các thành viên  Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè 2020 và cán bộ, giáo viên, nhân viên học đợt 1.

Theo kế hoạch, lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 được tổ chức làm 03 đợt diễn ra trong các ngày 16/8, 22/8, 29/8/2020 với 1.294 học viên tham dự.

Tại lớp bồi dưỡng, các cán bộ, giáo viên, nhân viên sẽ được tiếp thu nội dung của các chuyên đề: Những nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và văn kiện đại hội Đảng bộ thị xã; Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc các mạng công nghiệp lần thứ 4; Nghị quyết 55- NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Mục tiêu của lớp bồi dưỡng chính trị hè nhằm nâng cao nhận thức chính trị ccho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Một số hình ảnh:

 

Bài viết liên quan
Thư viện ảnh