Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức bồi dưỡng chuyên môn hè bậc THCS năm 2020

Ngày 18/8/2020, Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2020. Tham dự lớp bồi dưỡng có 336 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS, TH-THCS trên địa bàn thị xã.

Thông qua lớp bồi dưỡng, cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục được bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, chất lượng công tác nghiên cứu khoa học trong trường học; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thị xã.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của lớp học đồng thời chỉ đạo Hiệu trưởng tùy theo tình hình thực tiễn của đơn vị vận dụng linh hoạt các nội dung được bồi dưỡng, phát huy thế mạnh của đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Một số hình ảnh:

Bài viết liên quan
Thư viện ảnh