Video giới thiệu trường (2011)

Video giới thiệu sơ bộ về trường Tiểu học Phong Thạnh Tây A thời điểm vừa được xây dựng mới (năm 2010). Đến năm học sau, trường vinh dự được nhận Cờ thi đua hạng Nhất khối Tiểu học tỉnh Bạc Liêu.