Bài giảng tư liệu - Tiếng Việt 1 (Bài 27: V v X x) - GV: Phạm Thị Thanh Thủy 1A1

Bài giảng tư liệu của Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây

Môn: Tiếng Việt 1

Bài: (27) V v X x

Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Thanh Thủy - Lớp 1A1