06/09/21  Tin tức nhà trường  191
Để giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng hiệu quả Google Meet để họp và dạy học trực tuyến, đồng thời sử dụng Zalo PC để làm việc từ xa hiệu quả, nhà trường giao bộ phận CNTT biên soạn bộ tài liệu này.